Yttermark Jaktförening

Historik

Yttermark jaktförening r.f. 90 år 1929-2019

90 år har förflutit sedan Yttermark jaktförening grundades. Från början hette föreningen Yttermark jaktvårdsförening. Sedan Närpesnejdens jakvårdsförening bildades som takorganisation för bygdens jaktföreningar och klubbar ändrades namnet till Yttermark jaktförening rf (taget ur Yttermark jaktförenings jubileumsbok)

Första styrelsen, vid möte 18.11.1929
Hugo Heikfolk Ordförande
Oskar Saxén Viceordförande
Johannes Åbonde Sekreterare
Oskar Yrjans Kassör
Johannes Nybonde Ledarmot

Just nu är det 101 st medlemmar i Yttermark Jaktförening.

Jaktmarker: 10 746 ha.